Вселенная

УДК 821(477) ББК 80/89 С89 Супруненко Н.А. Вселенная. Лирика. — Харьков: Федорко, 2009. — 258 с. ISBN 978-966-2920-17-8

Відчуття всесвіту, сконцентрованого і спресованого у власній душі, яке пульсує то болем, то радістю прочитується у кожному рядку поезій Ніни Супруненко.

Всесвіт у безмежному філософському аспекті примушує дивитись вглиб віків і майбутнє — одночасно.

Витончена любовна лірика, нерозривність з малою батьківщиною і всією планетою, розуміння природи і єдності з нею людини — ось основні теми нової книги Ніни Супруненко «Вселенная», в якій зібрані поезії різних років, що не друкувалися раніше.

ББК 80/89

© Супруненко Н. А., автор. 2009
© Супруненко О. А., художник. 2009
ISBN 978-966-2920-17-8                           © Федорко М. Ю., издатель. 2009