Вітри протиріч

УДК  821.161.2-1 Супруненко
ББК  84(4Укр)-5
С       89

         СУПРУНЕНКО Н.А
С 89  Вітри протиріч. — К.: Інформаційно-видавничий центр
         Держкомстату України, 2003. — 249 с.

ISBN 966-7773-55-8

   Ніна Супруненко (дівоче прізвище Микитенко) народи¬лася в с Новоселиця Семенівського району Полтавської області. Закінчила школу, Лохвицьке медичне училище, режисерське відділення Харківської державної академії культури.

    Працювала операційною сестрою 4-ї міської лікарні Полтави. Нині — завідуюча відділом Палацу студентів Хар¬ківського національного технічного університету «ХПІ».

     Поезії друкувалися в Україні, Австралії, Великобританії, Вірменії, Росії.
Автор збірок: «Дарунок долі» (Київ, 1990), «Кольорові сни» (Київ, 1993), «У лабіринтах болю і розлук» (Київ, 1995, 1996), «Зірка, що впала вчора» (Москва, 1997), «На обрії душі» (Рівне, 2002), «Полиновий світ» (Рівне, 2002).
«Вітри протиріч» — нова книга поезій.

     Ніна Супруненко — член Національної Спілки письменників України з 1992 року.

     В 1997 році нагороджена Міжнародною Почесною медаллю «Берегиня».

     Лауреат премії імені Олександра Олеся (1999 р.)

ISBN 966-7773-55-8

© Супруненко Н.А.,  2003