Оттиск ладони

ББК 80/90
УДК 821(477)
       С89

 

     Супруненко Н.А.

С89      Оттиск ладони. Лирика. — Харьков: Федорко, 2008. — 250 с.
     ISNB 978-966-2920-07-9

   «Оттиск ладони» — нова книга лірики Ніни Супруненко, до якої ввійшли поезії, які раніше не друкувались. Основні мотиви книги -це всебічне, неосяжне почуття кохання, філософські заглиблення в повсякдення, із якого і складається цілісний образ життя.

    Надзвичайно тонке відчуття природи, що нас оточує, спроможність бачити й майстерно передавати читачеві всі її зміни в кольорах, як і зміни настроїв людської душі в почуттях — це те, що вражає і не залишає байдужим.

    Відбиток Долі (в філософському розумінні) на долі кожної людини зокрема — ось основна думка, що пронизує книгу Ніни Супруненко «Оттиск ладони» від першої до останньої сторінки.

ББК 80/89
УДК 821(477)

© Супруненко Н. А., автор. 2008
© Векленко О. А., художник. 2008
ISNB 978-966-2920-07-9                                             © Федорко М. Ю., издатель. 2008