Межа часу

Видається коштом обласної громади відповідно до
Програми розвитку інформаційного простору
Харківської області на 2006-2010 роки,
затвердженої рішенням  обласної ради
від 23 грудня 2005 року
(XXXIV сесія  IV скликання)

Художнє оформлення
В. Носань

Фото
І. Коваля

В оформлені обкладинки використано живопис
Олесі Супруненко

       Супруненко Н.
С 89   Межа часу: Поезії. – Х.: Майдан, 2007. – 220 с. – Серія «Поезія Слобожанщини»

ISBN 978-966-372-159-0.

Назва нової книги Ніни Супруненко «Межа часу» говорить сама за себе. Глибинне філософське начало пронизує книгу з першої до останньої сторінки, даючи змогу тонко відчувати основну тему творчості поетеси — любов у всіх її всеоб’ємлюючих людських проявах.

ББК 84.4 УКР

ISBN 978-966-372-159-0 

© Супруненко Н.А.,  2007
© Носань  В., худ. оформл., 2007